همیار مدیران و پژوهشگران
ارائه خدمات در حوزه آموزش مدیریت، پژوهش مدیریت و مشاوره مدیریت

با شعار همه با هم رشد و تعالی حکمرانی و مدیریت

سراج مدیریت
درباره ما

موسسه سراج مدیریت با هدف ارائه خدمات در حوزه آموزش مدیریت، پژوهش مدیریت و مشاوره مدیریت تاسیس شده است

ما کارمان را هوشمندانه انجام می دهیم
تجربه و مهارت
توانمندی
خدمات ما

پژوهش

 انجام تحقیقات بنیادین و اسلامی، توسعه اي و کاربردي در زمینه مديريت

مشاوره

ارائه مشاوره مدیریتی به پژوهشگران و مدیران

آموزش

ارائه آموزش های مدیریتی و پژوهشی مورد نیاز

طراحی سایت

طراحی و راه اندازی سایت برای کسب و کارها و شرکتها

فروشگاه

آخرین مطالب
نشریه آیین حکمرانی
نشریات

نشریه آیین حکمرانی

نشریه آیین حکمرانی دوفصلنامه آیین حکمرانی تنها مقالاتی را که حاصل دستاورهای پژوهشی نویسنده و حاوی یافته های نوست ، در موضوعات مختلف حکمرانی اسلامی

توضیحات بیشتر »

فعالان

اساتید
اساتید فعال برای دریافت مشاوره و راهنمایی
مراکز و پایگاهها
مراکز و پایگاههای فعال برای ارتباط و هم افزایی
نشریات
نشریات مرتبط برای انتشار آثار و جستجوی منابع