موسسه سراج مدیریت
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
غلامرضا گودرزی
غلامرضا گودرزی
غلامرضا گودرزی

سمت: استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام

ایمیل:rgodarzi@isu.ac.ir

برخی از آثار ایشان:

۱.تدوین و تبیین الگوی مدیریت توسعه فرهنگ وقف با تأکید بر سرمایه اجتماعی: یک مطالعه آمیخته در افق ۱۴۰۴،غلامرضا گودرزي،نشریه آینده پژوهی مدیریت،۱۳۹۸
۲.شناسایی و ارائه الگوی توانمندسازی نیروی انسانی در پرتو باور به مهدویت،غلامرضا گودرزي،نشریه مشرق موعود،۱۳۹۸
۳.الگوي رهبري شهيد سيد مرتضي آويني در فعاليتهاي رسانه اي،سياوش صلواتيان – غلامرضا گودرزي – ميثم حق وردي طاقانكي،مدیریت اسلامی،۱۳۹۶
۳.سنت پژوهي؛ رويكردي نوين به آينده پژوهي مهدويت،عليرضا افضلي – علي اصغر پورعزت – غلامرضا گودرزي،مشرق موعود،۱۳۹۶
۴.شناخت آسیب ها و پیامدهای سوئ فرهنگی پیشگویی عصر ظهور،غلامرضا گودرزی،فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی،۱۳۹۵
۵.معیارهای ارزیابی مدیران از دیدگاه امیرالمومنین علی(علیه السلام)،غلامرضا گودرزي،انديشه مديريت راهبردي،۱۳۹۵

برای دسترسی به صفحه شخصی ایشان کلیک نمایید.